مخفی کردن مشخصاتنمایش مشخصات

پروژه فاز ۱ هاب

ساخت پایانه توزیع شرکت تیپاکس به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع

  • عنوان پروژه: پروژه فاز 1 هاب شرکت تیپاکس
  • کارفرما: شرکت افراز پایانه فاخر ایرانیان
  • تاریخ پروژه: شروع پروژه: آبان 1395
  • مدت پروژه: 14 ماه