مخفی کردن مشخصاتنمایش مشخصات

بازسازی دفتر مدیریت تیپاکس

طراحی داخلی و بازسازی دفتر مدیرعامل شرکت تیپاکس به همراه سالن جلسات

  • عنوان پروژه: پروژه بازسازی دفتر مدیرعامل شرکت تیپاکس
  • کارفرما: جناب آقای دکتر مهرداد فاخر
  • تاریخ پروژه: شروع پروژه: فروردین 1402
  • مدت پروژه: 2 ماه