درباره ما

شرکت ایردال از سال ۱۳۵۹ جهت اجرای پروژه های عمرانی تاسیس گردیده است. این شرکت با تکیه بر قدمت خود و با تغییر ساختار مدیریتی، با استفاده از مدیران مجرب فعالیت های خود را در زمینه های عمرانی در قالب خدمات مدیریت پیمان، خدمات پیمانکاری و یا خدمات مشاوره و مهندسی پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی به صورت جدی از سر گرفته است.صداقت، تلاش و بهره وری خط مشی اصلی این شرکت می‎باشد و همواره سعی بر تصمیم سازی های مهندسی و اقتصادی مناسب جهت اخذ بهترین تصمیمات توسط کارفرمایان پروژه های عمرانی بوده است.

خدمات مدیریت پیمان

خدمات پیمانکاری پروژه ها

خدمات مشاوره و مهندسی