خدمات مشاوره برنامه‌ریزی و کنترل

خدمات مشاوره، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مهندسی ارزش (Earned Value Management) یا(EVM)  در پروژه‌های عمرانی بسیار مهم هستند و به بهبود مدیریت و عملکرد پروژه‌ها کمک می‌کنند. در زیر توضیحات بیشتری در مورد هر یک از این خدمات آمده است:

 

برنامه‌ریزی پروژه:

– در این مرحله، برنامه‌ریزی جزئی پروژه انجام می‌شود. این شامل تعیین فعالیت‌ها، تخصیص منابع، تعیین زمان‌بندی و تعیین بودجه‌ها است. هم‌چنین ایجاد یک نقشه جریان کار (Work Breakdown Structure) یا (WBS) و تعیین اولویت‌ها جزو وظایف برنامه‌ریزی پروژه محسوب می‌شود.

 

کنترل پروژه مهندسی ارزش:

– EVM یک روش مدیریت پروژه است که برای ارزیابی و کنترل عملکرد پروژه در ارتباط با زمان و بودجه استفاده می‌شود. این روش اطلاعاتی از پروژه به صورت منظم و دقیق را فراهم می‌کند و به مدیران پروژه این امکان را می‌دهد تا ارتباط بین پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه را مشخص کنند. این اطلاعات به تصمیم‌گیری‌های بهتر در مورد مدیریت تغییرات، تخصیص مالی و برنامه‌ریزی مجدد کمک می‌کند.

 

خدمات مشاوره پژوهشی، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی به بهبود مدیریت پروژه، بهینه‌سازی استفاده از منابع، کاهش ریسک‌ها و افزایش عملکرد پروژه کمک می‌کنند. این خدمات باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در طی اجرای پروژه می‌شوند.