خدمات مدیریت طرح و مدیریت پیمان

از روش‌های موفق در به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی قراردادهایی است که تحت عنوان مدیریت طرح یا مدیریت پیمان منعقد می‌شود. این خدمات به نظارت و مدیریت اعمال مرتبط با پروژه اختصاص دارند. در این مقاله به بررسی اهمیت و وظایف اصلی خدمات مدیریت طرح و پیمان در پروژه‌های عمرانی می‌پردازیم.

اهمیت مدیریت طرح و پیمان:
۱- کنترل هزینه‌ها: مدیریت طرح و پیمان از کنترل هزینه‌های پروژه و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی آن‌ها حمایت می‌کند.
۲- مدیریت زمان: این خدمات به برنامه‌ریزی و مدیریت زمان اجرای پروژه کمک می‌کنند تا پروژه در زمان بهینه انجام شود.
۳- کیفیت ساخت: نظارت بر کیفیت ساخت و استفاده از استانداردهای مناسب را تضمین می‌کند.
۴- کاهش ریسک: با تجربه و تخصص در مدیریت پروژه، احتمال وقوع مشکلات و ریسک‌های مختلف پیش‌بینی شده و تا حد امکان کاهش می‌یابد.

وظایف خدمات مدیریت طرح و پیمان:
۱- برنامه‌ریزی پروژه: تهیه برنامه زمان‌بندی و تخصیص منابع برای پروژه.
۲- مدیریت هزینه: کنترل و مدیریت هزینه‌های مرتبط با پروژه.
۳- نظارت بر ساخت: انجام بازرسی‌های مستمر بر کیفیت ساخت مطابق با نقشه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان نظام مهندسی و سازمان برنامه و بودجه.
۴- مدیریت قراردادها: بررسی و نظارت بر عقد قراردادهای پیمانکاران.
۵- مدیریت ریسک: شناسایی و مدیریت ریسک‌های پروژه.

نکته این‌که مدیریت پیمان زیرمجموعه‌ی مدیریت طرح بوده و به زبان ساده مدیریت طرح کامل‌تر و جامع‌تر از مدیریت پیمان است.
خدمات مدیریت طرح و مدیریت پیمان در پروژه‌های عمرانی اهمیت بسیاری دارند و به موفقیت و سرانجام باکیفیت پروژه کمک می‌کنند. تخصص و تجربه در این زمینه نیازی مبرم است تا پروژه در تغییرات و مشکلات روزمره مقاومت کند و به اهداف خود برسد.